Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

Παρακράτηση Φ.Μ.Υ. και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για το έτος 2012

Το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε στην δημοσιότητα εγκύκλιο ΠΟΛ. 1246/7.12.2011 η οποία περιέχει αναλυτικές οδηγίες για την παρακράτηση του φόρου μισθωτών υπηρεσιών και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για το έτος 2012.